Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for IllbleedIllbleed - Game мами, съвети и трикове за Dreamcast

Мини - игра
---------
В Основните меню \
натиснете A + X.

Няколко
окончания ----------------
Има общо три край в играта .
One , ако ви спести всички приятели, друг за спестяване на
просто един приятел , и 1 / 3 за спестяване не
приятели .

Eriko по бельо
----------------------
Стартиране на игра и не спаси никого. Eriko
ще губят повече дрехи с всеки изгубен приятел . По времето, когато
стигнете Ниво 6 , Eriko трябва да бъде в
нищо , но си бельо .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Illbleed - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Mini-game
---------
In the main menu highlight Options and then
press A+X.

Multiple endings
----------------
There are a total of three ending in the game.
One if you save all friends, another for saving
just one friend, and a third for saving no
friends.

Eriko in her underwear
----------------------
Start a game and do not rescue anyone. Eriko will
lose more clothing with each lost friend. By the
time you reach Level 6, Eriko should be in nothing
but her underwear.


© 2022 Всички права запазени.