Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Hoyle CasinoHoyle Casino - Game мами , съвети и трикове за Dreamcast

$ 100,000 Easy Way :
---------------------- NovRedTuk За бърз на 100 -Grand , създаване на нов герой и си отиват
на Flyin \ долара машина . Сложете всичките си пари ( $ 5k ) в
машината и започнете да играете с макс залог Til стигнете до 100 кредита . NovRedTuk трябва да бъде точно 100, така че ако ви вятър с 101 кредита , можете просто да залагате
една кредитна и завъртане. След като сте направили това, отидете на Хойл Flush
$ 1k машина , без да удря изплати на Висока flyin машина .
Вашият VMU трябва да звуков сигнал два пъти ( за разлика от само веднъж ) и , ще
дойде до машина с $ 100,000.00 .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Hoyle Casino - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

$100,000 the Easy Way:
----------------------
For a quick 100-grand, create a new character and go to the Flyin'
High $25 dollar machine. Put all your money ($5k) into the machine
and start playing with the max bet til you get to 100 credits. It
has to be EXACTLY 100, so if you wind up with 101 credits, bet only
one credit and spin. Once you've done that, go to the Hoyle Flush
$1k machine without hitting Pay Out on the Flyin' High machine.
Your VMU should beep twice (as opposed to just once) and you'll
come up to the machine with a cool $100,000.00.


© 2022 Всички права запазени.