Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for HeadhunterHeadhunter - Game мами, съвети и трикове за Dreamcast

Всички оръжия с безкрайна боеприпаси
------------------------------------ NovRedTuk Star Locker съдържа всички оръжия с безкраен боеприпаси
. За да отворите Locker Star , почивка Ханк Redwood
записи в Leila режим, след това завърши играта .
Забележка: Вие не може да бъде могат да завършат играта нормално
ако Star Locker е използва.

Разходка през стените
------------------ NovRedTuk Намерете място с асансьор с врата- врата .
Задръжте L да пълзят , а след това натиснете бутон А , за да отвори асансьора вратата.
Вие вече могат да минават през всяка стена на настоящото равнище .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Headhunter - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

All weapons with infinite ammunition
------------------------------------
The Star Locker contains all weapons with infinite
ammunition. To open the Star Locker, break Hank Redwood's
records in Leila mode, then complete the game.
Note: You may not be able to complete the game normally
if the Star Locker is used.

Walk through walls
------------------
Find a location with an elevator with a gate-like door.
Hold L to crouch, then press A to open the elevator door.
You can now walk through any wall on the current level.


© 2022 Всички права запазени.