Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Gundam - Renpou vs. Zeon DX



Gundam - Renpou vs. Zeon DX - Игра мами, съвети и трикове за Dreamcast

Още костюми
----------
Първо победи в играта със Земята федерация ( която и да е настройка ,
толкова продължава колкото ви е необходимо ) , след това на следващия време ви
играе играта със Земята федерация , ще бъде състояние
да играе като Земята Мобилни костюми и костюми на Zeon
в Земята и Космоса (Това също работи с Zeons ) .

Чар Aznable
------------
Enter Kyasubaru като пилот име.

Sayla Маса
----------
Enter Aruteishia като пилот име.



Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Gundam - Renpou vs. Zeon DX - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

More suits
----------
First beat the game with Earth Federation (any setting,
as many continues as you need), then the next time you
play the game with Earth Federation, you will be able
to play as Earth's Mobile Suits and the Zeon's Suits
in Earth and Space (This also works with the Zeons).

Char Aznable
------------
Enter Kyasubaru as a pilot name.

Sayla Mass
----------
Enter Aruteishia as a pilot name.






© 2022 Всички права запазени.