Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Guilty Gear XGuilty Gear X - Игра мами, съвети и трикове за Dreamcast

Завет
---------
Стигни до ниво 20 за оцеляване режим и Завет ще се появи
и предизвикателство. Победете Завет , за да отключите него
като избираем характер .

Дизи
-----
Стигнете до ниво 30 за оцеляване режим и Дизи ще се появи
и предизвикателство. Победете Дизи да я отключите като
избираем характер.

Guilty Gear режим
---------------- NovRedTuk Get до ниво 100 в режим на оцеляване или успешно
попълнете на играта , използвайки всеки герой .

Alternate костюми
------------------
Маркирайте боец в екран за избор на характер .
Натиснете Start , Select, или A + X, или Б + Y за повече цветове на костюмите
.

Прекратяване на последователности
----------------
Успешно завършена аркаден режим , за да отключите приключва
съответстващи характер последователност.

Саундтрак
----------
Поставете малкия бонус диск в на компакт - диск с аудио плейър , че
разполага с тава може да възпроизвежда един диск CD .
Играй писта две години и по да чуят музиката от играта .

Скрити
произведение --------------
Поставете малък бонус диск в съвместим компютър, CD - ROM , че
функции поднос , способни възпроизвеждане на CD един диск . Две
снимки от играта могат да бъдат намерени в \ папка.Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Guilty Gear X - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Testament
---------
Get to level 20 in survival mode and Testament will
appear and challenge you. Defeat Testament to unlock
him as a selectable character.

Dizzy
-----
Get to level 30 in survival mode and Dizzy will appear
and challenge you. Defeat Dizzy to unlock her as a
selectable character.

Guilty Gear mode
----------------
Get to level 100 in survival mode or successfully
complete the game using every character.

Alternate costumes
------------------
Highlight a fighter at the character selection screen.
Press Start, Select, or A + X, or B + Y for more costume
colors.

Ending sequences
----------------
Successfully complete arcade mode to unlock the
corresponding character's ending sequence.

Soundtrack
----------
Place the small bonus disc in an audio CD player that
features a tray capable of playing a CD single disc.
Play track two and above to hear music from the game.

Hidden artwork
--------------
Place the small bonus disc in a PC compatible CD-ROM that
features a tray capable of playing a CD single disc. Two
images from the game can be found in the "extra" folder.


© 2022 Всички права запазени.