Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Giga WingGiga Wing - Игра мами , съвети и трикове за Dreamcast

Играй като Stranger :
-----------------
Въведете раздела Галерия и натиснете
B , X , Y , B , B, Y, X , B
на първия екран. Ако сте въвели кода правилно ,
ще чуете звук . Алтернативно, успешно
играта на всяка трудност, настройка , без да се използват всеки продължава .

Неуязвимост за играч две :
-----------------------------
Изберете двама играчи режим, и да имат играч изберете струя .
След това натиснете Start + в контролера две при избора на
джет за играч две .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Giga Wing - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Play as Stranger:
-----------------
Enter the Gallery section and press
B, X, Y, B, B, Y, X, B
at the first screen. If you entered the code correctly,
you will hear a sound. Alternately, successfully complete
the game on any difficulty setting without using any continues.

Invincibility for player two:
-----------------------------
Select two player mode, and have player one select a jet.
Then, press Start + A on controller two when selecting a
jet for player two.


© 2022 Всички права запазени.