Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Giant Gram 2000 - All Japan Pro Wrestling 3Giant Грам 2000 - Всички Japan Pro Wrestling 3 - Game мами, съвети и трикове за Dreamcast

Премахване Пауза екран меню:
----------------------------------
Всичко, което правите, когато спрете играта Натиснете X + y. Той причинява
черната меню екрана, за да изясни ви отдаване под наем виж
игра на екрана . Това ще помогне много на хора се опитват да видим какво ще се движи
те са прави , доколкото Създаване на Опция Кечистът отива.

разобличи Вейдър :
-------------
По време на мача срещу Вейдър , натиснете X + Y , когато вашият нивелирът
е на MAX да разобличи Вейдър .

Как да постигнете допълнителни ходове за Създаден Кечистът
----------------------------------------------- NovRedTuk Първо Powerbomb и Giant Swing / Spin Giant .
Също така, ще се нуждаят от Brainbuster Kaiten - suichoku rakka
( Spinning Sheer Drop ) Brainbuster комбо . Също така би било
препоръчително да се научат тай- F , X стомаха удар.

Изграждане Powerbomb и Giant Swing / Spin на ниво 50
( трябва да постигнем тези резултати се движи най-малко 246 пъти ) . Powerbomb
ще отключите се движи Splash Mountain ( в две форми - DFx2 ,
A + B от Постоянния или като комбинация от вратовръзка -нагоре стомаха удар )
и Гигантски Swing / Spin ще отключите Хвърли Гост Giant
Swing ( от Постоянния HCF [ половина кръг напред ] , A + B ).

Комбинирайте един от две Splash планини с
Kaiten - suichoku rakka brainbuster , и че ще даде
Build- Up Buster (от стоящи на 360 градуса за джойстика , Б) .

След това изтриете Powerbomb и да се научат Piledriver . Комбинирайте
Piledriver с Изхвърлете Giant Swing , за да получите
Build -Up- драйвер (от постоянни , 360 степен на джойстика , A + B) .

Накрая, за да придобият Крайната ход в партията , Giant
Грам (от зад противника , 360 градуса , B ), просто се комбинират
както Build- Up Buster и Build- Up Driver .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Giant Gram 2000 - All Japan Pro Wrestling 3 - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Eliminating the Pause screen menu:
----------------------------------
All you do when you pause the game is press x+y. It causes
the black menu screen to clear up letting you see the game
screen. This will help a lot of folks trying to see what moves
they are doing as far as the Create a Wrestler Option goes.

Unmask Vader:
-------------
During a match against Vader, press X + Y when your spirit level
is on MAX to unmask Vader.

How to get the extra moves For Created Wrestler
-----------------------------------------------
First of all, learn Powerbomb and Giant Swing/Giant Spin.
Also, you'll need the Brainbuster to Kaiten-suichoku-rakka
(Spinning Sheer Drop) Brainbuster combo. It would also be
advisable to learn the tie-up F,X stomach punch.

Build up both the Powerbomb and Giant Swing/Spin to level 50
(have to hit those moves at least 246 times). The Powerbomb
will unlock the moves Splash Mountain (in two forms - DFx2,
A+B from standing, or as a combo from the tie-up stomach punch)
and the Giant Swing/Spin will unlock the Throw Away Giant Swing
(from standing HCF [half-circle forward], A+B).

Combine one of the two Splash Mountains with the
Kaiten-suichoku-rakka brainbuster, and that will give you the
Build-Up Buster (from standing 360 degrees on the joystick, B).

Next, delete the Powerbomb, and learn Piledriver. Combine the
Piledriver with the Throw Away Giant Swing to get the
Build-Up-Driver (from standing, 360 degrees on the joystick, A+B).

Finally, to acquire the ultimate move in the game, the Giant
Gram (from behind opponent, 360 degrees, B), simply combine
both the Build-Up Buster and the Build-Up Driver.


© 2022 Всички права запазени.