Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Card Captor SakuraCard Captor Sakura - Игра мами, съвети и трикове за Dreamcast

Скрита произведения на изкуството и аудио \
------------------------
Поставете играта диска в съвместим компютър, CD - ROM шофиране
, за да намерите две десктоп фонови изображения в \
папка и двадесет и седем звукови клипове \Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Card Captor Sakura - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Hidden artwork and audio
------------------------
Place the game disc in a PC compatible CD-ROM drive
to find two desktop background images in the "Omake 1"
folder and twenty-seven sound clips in the "Omake 2"
folder.


© 2022 Всички права запазени.