Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Buggy HeatBuggy Heat - Game мами , съвети и трикове за Dreamcast

Jet Buggy
---------
Вземете 100 % на ниво проверка при изграждането на вашия автомобил.

експерт Races
----------------- NovRedTuk Първо , на Beezlebub Бъги ( виж по-долу ) и победи
Expert Mode с него , използвайки всеки Първенство настройка на трудност
.

нов цвят Схема
---------------- NovRedTuk Завършете експерт сезон .

Buggy Beezlebub
------------------- NovRedTuk Finish 1 в Експерт сезон .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Buggy Heat - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Jet Buggy
---------
Get 100% on the level checker when building your car.

More Expert Races
-----------------
First, get the Beezlebub Buggy (see below) and beat
Expert Mode with it using any Championship difficulty
setting.

New Color Scheme
----------------
Complete the Expert Season.

Get Beezlebub Buggy
-------------------
Finish 1st in the Expert Season.


© 2022 Всички права запазени.