Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Bomberman OnlineBomberman Online - Game мами , съвети и трикове за Dreamcast

знаете с кого Борба
------------------------ NovRedTuk По всяко време онлайн игра , натиснете \ бутон за показване на екран
всеки име над главата на героите си . Имената ще
остане показва до цялата игра е над или ако натиснете на
\ Ако умра , не можете да превключвате имена или изключване на
до следващия кръг.Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Bomberman Online - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Know Who You're Fighting
------------------------
At any time during an online game, press the 'R' button to display
everyone's screen name above their characters head. The names will
remain displayed until the entire game is over or if you press the
'R' button again. If you die, you cannot toggle the names on or off
until the next round.


© 2022 Всички права запазени.