Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Bloody Roar 3Bloody Roar 3 - Игра мами, съвети и трикове за Playstation 2

Експертен режим :
------------ NovRedTuk Успешно завършена аркаден режим без да се продължава да
отключване тежко затруднение настройка.

хит съкрушителен режим :
----------------------- NovRedTuk Получаване на първо място в внезапна смърт режим , за да отключите един хит
съкрушителен режим.

режим с висока скорост:
---------------- NovRedTuk печелят 100 битки в режим на оцеляване с един знак
отключване режим на висока скорост .

падането режим :
-------------- NovRedTuk Win 20 кръга в режим на оцеляване с един знак отключване
един падането режим . В този режим , първия знак да падне
ще загуби , но те ще бъде непобедим за всички други атаки.

Галерия снимки:
-----------------
Успешно завърши играта с герой, за да отключите
изображения в картинна галерия .

Debug режим ( японската версия )
-----------------------------
Въведете опциите екрана от главното меню , след което L2
и натиснете кръг .

Играйте като Kohryu
-------------- NovRedTuk Играйте през аркаден режим , , докато сте изправени пред Kohryu на сцената 5.
Победете го за да го отключите като герой .

Играйте като Уран
-------------- NovRedTuk Играйте през аркаден режим и да победят Xion без използването на
продължава до този момент . Победете Уран , за да я отключите като
една герой .

Не блокиране режим
---------------- NovRedTuk Получаване на първо място в аркадни режим , за да отключите не блокира режим.

режим на ниска скорост
-------------- NovRedTuk Снабдете се с класиране в аркаден режим с всички символи , за да отключване
ниска скорост режим .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Bloody Roar 3 - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Expert mode:
------------
Successfully complete arcade mode without continuing to
unlock a hard difficulty setting.

One-hit knockdown mode:
-----------------------
Obtain first place in sudden death mode to unlock one-hit
knockdown mode.

High speed mode:
----------------
Win 100 fights in survival mode with one character to
unlock high speed mode.

One fall mode:
--------------
Win 20 rounds in survival mode with one character to unlock
one fall mode. In this mode, the first character to fall
will loose, but they will be invincible to all other attacks.

Gallery pictures:
-----------------
Successfully complete the game with a character to unlock
their images in the picture gallery.

Debug mode (Japanese version)
-----------------------------
Enter the options screen from the main menu, then hold L2
and press Circle.

Play as Kohryu
--------------
Play through arcade mode until you face Kohryu on stage 5.
Defeat him to unlock him as a playable character.

Play as Uranus
--------------
Play through arcade mode and defeat Xion without using any
continues up to that point. Defeat Uranus to unlock her as
a playable character.

No blocking mode
----------------
Obtain first place in arcade mode to unlock no blocking mode.

Low speed mode
--------------
Obtain a ranking in arcade mode with all characters to unlock
low speed mode.


© 2020 Всички права запазени.