Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for BloodRayneBloodRayne - Game мами, съвети и трикове за Playstation 2

Комбинирайте думи в Options / Cheats да се формират следните
дълго думи, за да активирате мамят .

God Mode TRIASSASSINDONTDIE
Възвърне здравето LAMEYANKEEDONTFEED
Попълнете кръвожадност ANGRYXXXINSANEHOOKER
Гор Mode INSANEGIBSMODEGOOD
Freeze Enemies DONTFARTONOSCAR
Juggy Mode JUGGYDANCESQUAD
фактора време NAKEDNASTYDISHWASHERDANCE
Покажи оръжия SHOWMEMYWEAPONSОригинален текст на чийта за играта на английски език


BloodRayne - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Combine the words in Options/Cheats to form the following
long words to activate a cheat.

God Mode TRIASSASSINDONTDIE
Regain Health LAMEYANKEEDONTFEED
Fill Bloodlust ANGRYXXXINSANEHOOKER
Gore Mode INSANEGIBSMODEGOOD
Freeze Enemies DONTFARTONOSCAR
Juggy Mode JUGGYDANCESQUAD
Time Factor NAKEDNASTYDISHWASHERDANCE
Show Weapons SHOWMEMYWEAPONS


© 2020 Всички права запазени.