Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Bleem! Metal Gear SolidBleem ! Game мами, съвети и трикове за Dreamcast

Infinite Ammo
------------- NovRedTuk За да се получи \ елемент ( който , когато е оборудван ,
дава неограничени амуниции ) , не представи
изтезания оцелот . Завърши играта и да запишете файл. Започнете нова игра
на този файл и ще имате Забрадка елемента .

Stealth Suit
------------
да получи т. \ ( което , когато е оборудван ,
те прави невидим враг поглед ) , представя NovRedTuk оцелот мъчения. Завърши играта и да запишете файл. Започнете нова игра
на този файл и ще имате Stealth елемент.Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Bleem! Metal Gear Solid - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Infinite Ammo
-------------
To obtain the ''Bandana'' item (which, when equipped,
gives you unlimited ammo), do not submit to Ocelot's
torture. Beat the game and save the file. Start a new
game on that file and you will have the Bandana item.

Stealth Suit
------------
To obtain the ''Stealth'' item (which, when equipped,
makes you invisible to enemy sight), submit to Ocelot's
torture. Beat the game and save the file. Start a new
game on that file and you will have the Stealth item.


© 2022 Всички права запазени.