Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Bleach - Erabareshi TamashiiBleach - Erabareshi Tamashii - Game мами, съвети и трикове за Playstation 2

Hard Mode:
----------
Завърши играта веднъж. След това, когато изберете Load Game , задръжте L1 и R1 .

максимален режим :
-------------
Завърши играта веднъж. След това, когато изберете Load Game , задръжте L2 и R2 .

Играйте като Бякуя :
---------------- NovRedTuk Успешно завършена ниво 29 с над 1900000 точки .

Играйте като Джин :
------------ NovRedTuk Успешно завършена ниво 11 с над 1600000 точки .

Играйте като Izuru :
-------------- NovRedTuk Успешно завършена ниво 11 с повече от 700,000 точки .

Играйте като Рангику :
---------------- NovRedTuk Успешно завършена ниво 11 с над 400 000 точки .

Играйте като Ренджи :
-------------- NovRedTuk Успешно завършена ниво 29 с над 1000000 точки .

Играйте като Toushiro :
----------------- NovRedTuk Успешно завършена ниво 11 с над 1300000 точки .

Играйте като Урахара :
---------------- NovRedTuk Успешно завършване на играта два пъти с над 2,200,000 точки .

Играйте като Yoruichi :
----------------- NovRedTuk Успешно завършване на играта два пъти с над 2,500,000 точки .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Bleach - Erabareshi Tamashii - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Hard Mode:
----------
Finish the game once. Then, when you select Load Game, hold L1 and R1.

Maximum Mode:
-------------
Finish the game once. Then, when you select Load Game, hold L2 and R2.

Play as Byakuya:
----------------
Successfully complete level 29 with over 1,900,000 points.

Play as Gin:
------------
Successfully complete level 11 with over 1,600,000 points.

Play as Izuru:
--------------
Successfully complete level 11 with over 700,000 points.

Play as Rangiku:
----------------
Successfully complete level 11 with over 400,000 points.

Play as Renji:
--------------
Successfully complete level 29 with over 1,000,000 points.

Play as Toushiro:
-----------------
Successfully complete level 11 with over 1,300,000 points.

Play as Urahara:
----------------
Successfully complete the game two times with over 2,200,000 points.

Play as Yoruichi:
-----------------
Successfully complete the game two times with over 2,500,000 points.

 

© 2020 Всички права запазени.