Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Blade 2Blade 2 - Игра мами , съвети и трикове за Playstation 2

Ниво изберете
------------
Задръжте L1 и натиснете надолу , Up, Left ( 2 ) , кръг , надясно, надолу ,
Square в главното меню .

Unlimited здраве
----------------
Пауза игра играе , след това задръжте L1 и натиснете триъгълник, квадрат , триъгълник , Square,
триъгълник, кръг , триъгълник , кръг .

Unlimited ярост
---------------
Пауза игра играе , след това задръжте L1 и натиснете наляво , надолу, наляво , Надолу , надясно, нагоре,
надясно, нагоре .

Всички оръжия
-------------
Hold L1 и натиснете площад , Circle, Down, Left, кръг (2) , триъгълник в
главното меню .

Unlimited боеприпаси
----------------------
Пауза игра играе , след това задръжте L1 и натиснете левица, Circle, Право , Square , Up,
триъгълник, Down, X.

Daywalker трудност настройка
--------------------------- NovRedTuk Hold L1 и натиснете Ляв , Circle , нагоре, надолу , квадрат, кръг , X в главното меню
.

Ескортиран NPC-та са непобедими
-----------------------------
Пауза на играта , след това задръжте L1 и натиснете Square Кръг , триъгълник , X, квадрат ,
кръг , Триъгълник , X.
Този код може да бъде само активирани в нива, които можете са придружаване на NPC-та .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Blade 2 - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Level select
------------
Hold L1 and press Down, Up, Left(2), Circle, Right, Down,
Square at the main menu.

Unlimited health
----------------
Pause game play, then hold L1 and press Triangle, Square, Triangle, Square,
Triangle, Circle, Triangle, Circle.

Unlimited rage
---------------
Pause game play, then hold L1 and press Left, Down, Left, Down, Right, Up,
Right, Up.

All weapons
-------------
Hold L1 and press Square, Circle, Down, Left, Circle(2), Triangle at the
main menu.

Unlimited ammunition
----------------------
Pause game play, then hold L1 and press Left, Circle, Right, Square, Up,
Triangle, Down, X.

Daywalker difficulty setting
---------------------------
Hold L1 and press Left, Circle, Up, Down, Square, Circle, X at the main
menu.

Escorted NPCs are invincible
-----------------------------
Pause game play, then hold L1 and press Square, Circle, Triangle, X, Square,
Circle, Triangle, X.
This code can only be enabled in levels that you are escorting NPCs.


© 2020 Всички права запазени.