Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Black/Matrix ADBlack / Matrix АД - Игра мами , съвети и трикове за Dreamcast

Zero
----
Завъртане аналогов стик в две по посока на часовниковата стрелка кръга следвани от Първа
Японски текст '' Goshujin Sama становище erande kudasai '' се появява.
нула ще се появи на екран за избор на характер . Алтернативно,
натиснете X , Y , A , B Start , когато японски текст \Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Black/Matrix AD - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Zero
----
Rotate the Analog-stick in two clockwise circles followed by Start
when the Japanese text ''Goshujin-sama wo erande kudasai'' appears.
Zero will appear on the character selection screen. Alternately,
press X, Y, A, B, Start when the Japanese text ''Goshujinsama wo
erande kudasai'' appears.


© 2022 Всички права запазени.