Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Black & BruisedЧерно \u0026 насинена - Игра мами, съвети и трикове за Playstation 2

Отключи Intercontinental Mode
----------------------------
Отиди до Setup , след това мамят кодове, и натиснете Start ,
X , X, X, кръг , кръг , Кръг, квадрат , квадрат, Квадратен ,
\

Всички боксерки Life Unlocked
------------------------
Отиди до Setup , след това мамят кодове, и натиснете Start ,
X , Square, Circle , R1 , X , Square, Circle , R1, Старт.

Отключи Всички боксерки
----------------- NovRedTuk Отидете на Setup, след това Мамят кодове, и натиснете Start,
X, Circle , Square, Square, R1 , R1 , Квадрат, кръг , X, \

Double Speed \u200B\u200B
------------
Отиди на Setup , след това Cheat Кодове и натиснете
R1 , R1, R1, R1, R1, R1 , R1 , R1 , R1 , R1, Старт.

неуязвимост
---------------
Отидете на Setup , след това Cheat кодове , и натиснете Start,
X, X , Circle , Circle , R1 , R1, квадрат, Квадратен
Първа на контролера 1 за Играч 1 и в контролера 2 за Играч 2 .

Втори
екипировка -------------
Отиди на Setup , след това Cheat Кодове и натиснете X, R1, Circle , Square, Старт.

на депо за скрап Арена
---------------- NovRedTuk Отидете на Setup, след това Мамят кодове, и натиснете кръг , R1 , Circle , R1, X , X,
Start .


Разговор режим -----------------
Отиди на Setup , след това Cheat Кодове и натиснете R1 , X , кръг , Square, R1 , R1,
R1, Старт.

Constant електрически прозорци
------------------
Отиди на Setup , след това Cheat Кодове и натиснете \ Кръг, X, кръг , X, Circle , Square , Square, Square,
Първа на контролера 1 за Играч 1 и на 2 контролер за Играч 2 .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Black & Bruised - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Unlock Intercontinental Mode
----------------------------
Go to Setup, then Cheat Codes, and press Start,
X, X, X, Circle, Circle, Circle, Square, Square, Square,
Start.

All Boxers Life Unlocked
------------------------
Go to Setup, then Cheat Codes, and press Start,
X, Square, Circle, R1, X, Square, Circle, R1, Start.

Unlock All Boxers
-----------------
Go to Setup, then Cheat Codes, and press Start,
X, Circle, Square, Square, R1, R1, Square, Circle, X, Start.

Double Speed
------------
Go to Setup, then Cheat Codes, and press
R1, R1, R1, R1, R1, R1, R1, R1, R1, R1, Start.

Invulnerability
---------------
Go to Setup, then Cheat Codes, and press Start,
X, X, Circle, Circle, R1, R1, Square, Square,
Start on controller 1 for Player 1 and on controller 2 for Player 2.

Second outfit
-------------
Go to Setup, then Cheat Codes, and press X, R1, Circle, Square, Start.

Scrap Yard Arena
----------------
Go to Setup, then Cheat Codes, and press Circle, R1, Circle, R1, X, X,
Start.

Conversation mode
-----------------
Go to Setup, then Cheat Codes, and press R1, X, Circle, Square, R1, R1,
R1, Start.

Constant power-ups
------------------
Go to Setup, then Cheat Codes, and press Start,
X, Circle, X, Circle, X, Circle, Square, Square, Square,
Start on controller 1 for Player 1 and on controller 2 for Player 2.


© 2020 Всички права запазени.