Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Biohazard 2Biohazard 2 - Игра мами , съвети и трикове за Dreamcast

Extreme битка
режим -------------------
Попълнете и двете на двата героя сценарии, след това отиде на
\
Нов режим \ Селекцията ще бъде отключен. MARF ! ------------- NovRedTuk достъп до избор на точка екран, а след това натиснете
, нагоре , надолу, надолу , наляво , надясно , наляво , надясно , Право TriggerОригинален текст на чийта за играта на английски език


Biohazard 2 - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Extreme battle mode
-------------------
Complete both of either character's scenarios, then go to the
"Special" option.
A new "Extreme battle mode" selection will be unlocked. MARF!

Infinite Ammo
-------------
Access the item selection screen, then press
up, up, down, down, left, right, left, right, Right Trigger


© 2022 Всички права запазени.