Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Belle's QuestBelle Quest - играта мами , съвети и трикове за \

Ниво изберете:
-------------
Изпратено от : Fawad Малик

Натиснете B, Up, B (2) , A, Up , Точно така, A, B, A, Down, Left ,
A Down ( 2 ) през втория заглавието на екрана .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Belle's Quest - Game cheats, tips and tricks for Sega

Level select:
-------------
Submitted by: Fawad Malik

Press B, Up, B(2), A, Up, Right, A, B, A, Down, Left,
A, Down(2) at the second title screen.

 

© 2022 Всички права запазени.