Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Beauty and the BeastКрасавицата и Звяра - Game мами, съвети и трикове за Сега

Ниво изберете:
------------- NovRedTuk Изпратено от: Fawad Малик

Натиснете Up , Right , A, B, A, Down, Left, Down, A, B , Up,
B ( 2 ) , A втората отваряне екран. Натиснете Start
, за да започне играта играят на всяко място .

Ниво прескачане :
-----------
Изпратено от : Fawad Малик

Enable \ След това , натиснете и задръжте A + B + С по време на игра
играят .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Beauty and the Beast - Game cheats, tips and tricks for Sega

Level select:
-------------
Submitted by: Fawad Malik

Press Up, Right, A, B, A,Down, Left, A, Down, B, Up,
B(2), A at the second opening screen. Press Start
to begin game play at any location.

Level skip:
-----------
Submitted by: Fawad Malik

Enable the "Level select" code. Then, hold A + B + C during
game play.

 

© 2022 Всички права запазени.