Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for BattletoadsBattletoads - Game мами, съвети и трикове за \ Добавен от: kumayl Хасан
Email: goldiman2002@yahoo.com

KEY TOAD КОДЕКС IN. . . Ефект. . .
----------------------------------
1 C3BT - AA5A Infinite живота
2 AABT BA7R + ABPA - EAH6 Играч 1 започва с 1 живот
3 AJBT - BA7R + AKPA EAH6 Player 1 започва с 3 живота
4 ATBT - BA7R + AVPA EAH6 Player 1 започва с 5 живота
5 BEBT BA7R + B1PA EAH6 Player 1 стартира с 10 живота
6 CNBT - BA7R + CPPA EAH6 Player 1 започва с 20 живот на
7 AABT - BA7R + ABPA EAH6 + ABPT - СРБ двамата играчи
започнете с 1 живот
8 AJBT BA7R + AKPA - EAH6 + ABPT СРБ И двете играчи
започне с 3 живота
9 ATBT - BA7R + AVPA EAH6 + ABPT - СРБ двамата играчи
започват с 5 живот на
10 BEBT-BA 7R + B1PA EAH6 + ABPT - СРБ двамата играчи
започнете с 10 живота
11 CNBT BA7R + CPPA - EAH6 + ABPT СРБ И двете играчи
започне с 20 живота
12 PT7T - AA54 + CKHA - AA5J по-малко щети
13 APBT-AAD 4 + AN0T - AAAL Започнете с 1 енергия блок
14 BPBT-AAD 4 + BN0T - AAAL Старт с 3 енергийни блокове
15 CPBT - AAD4 + CN0T - AAAL Започнете с 5 енергийните блокове

с кодове 16 до 18 , може да се наложи За да изключите , за да отидат на

16 AA5T - B92Y Изключително менте скок
17 AA5T - B72Y Слабо менте Jump
18 AA5T B52Y Странното скок

кодове 19 и 21 НЕ РАБОТИМ на всички нива

19 AA5T - BZ2Y Висше скок
20 AA5T - BV2Y Супер скок
21 AA5T - BK2Y Мега скок
22 AJZT-AAC 4 Старт на ниво 2
23 ANZT-AAC 4 Започнете на ниво 3
24 ATZT AAC4 Старт на ниво 4
25 AYZT-AAC 4 Начало на ниво 5
26 A2ZT - AAC4 Старт на ниво 6
27 A6ZT AAC4 Старт на ниво 7
28 BAZT-AAC 4 Старт на ниво 8
29 BEZT-AAC 4 Започнете на ниво 9
30 BJZT AAC4 Старт на ниво 10
31 BNZT-AAC 4 Начало на ниво 11
32 BTZT-AAC 4 Старт на ниво 12
33 BYZT-AAC 4 Старт ниво 13Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Battletoads - Game cheats, tips and tricks for Sega

Submitted by: kumayl hassan
Email: goldiman2002@yahoo.com

TOAD CODE KEY IN . . . EFFECT . . .
----------------------------------
1 C3BT-AA5A Infinite lives
2 AABT-BA7R + ABPA-EAH6 Player 1 starts with 1 life
3 AJBT-BA7R + AKPA-EAH6 Player 1 starts with 3 lives
4 ATBT-BA7R + AVPA-EAH6 Player 1 starts with 5 lives
5 BEBT-BA7R + B1PA-EAH6 Player 1 starts with 10 lives
6 CNBT-BA7R + CPPA-EAH6 Player 1 starts with 20 lives
7 AABT-BA7R + ABPA-EAH6 + ABPT-EABG Both players
start with 1 life
8 AJBT-BA7R + AKPA-EAH6 + ABPT-EABG Both players
start with 3 lives
9 ATBT-BA7R + AVPA-EAH6 + ABPT-EABG Both players
start with 5 lives
10 BEBT-BA7R + B1PA-EAH6 + ABPT-EABG Both players
start with 10 lives
11 CNBT-BA7R + CPPA-EAH6 + ABPT-EABG Both players
start with 20 lives
12 PT7T-AA54 + CKHA-AA5J Take less damage
13 APBT-AAD4 + AN0T-AAAL Start with 1 energy block
14 BPBT-AAD4 + BN0T-AAAL Start with 3 energy blocks
15 CPBT-AAD4 + CN0T-AAAL Start with 5 energy blocks

WITH CODES 16 THRU 18, YOU MAY NEED TO SWITCH OFF TO GO ON

16 AA5T-B92Y Extremely bogus jump
17 AA5T-B72Y Mildly bogus jump
18 AA5T-B52Y Bogus jump

CODES 19 THRU 21 DON'T WORK ON ALL LEVELS

19 AA5T-BZ2Y Higher jump
20 AA5T-BV2Y Super jump
21 AA5T-BK2Y Mega-jump
22 AJZT-AAC4 Start on level 2
23 ANZT-AAC4 Start on level 3
24 ATZT-AAC4 Start on level 4
25 AYZT-AAC4 Start on level 5
26 A2ZT-AAC4 Start on level 6
27 A6ZT-AAC4 Start on level 7
28 BAZT-AAC4 Start on level 8
29 BEZT-AAC4 Start on level 9
30 BJZT-AAC4 Start on level 10
31 BNZT-AAC4 Start on level 11
32 BTZT-AAC4 Start on level 12
33 BYZT-AAC4 Start on level 13


© 2022 Всички права запазени.