Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Battlefield 2 - Modern CombatBattlefield 2 - Modern Combat - Игра мами, съвети и трикове за Playstation 2

---------------------------------------------
Добавен от: Андри Агаси [ vyszard@gmail.com ]
----------------------------------------------

Cheats ------- ParagrafKrai

Всички боксерки :
----------- NovRedTuk Setup меню , Мамят кодове, след което натиснете Start, X , O, Square ( 2 ) , R1 (2),
Square, O, X, Start .

Разговор Режим:
------------------
Отидете в менюто Настройка , Cheat Място , след това натиснете Start , R1 , X , O, Square, R1 ( 3 ) ,
\

Intercontinental Режим:
----------------------
Отидете в менюто Настройка , Cheat Място , след това натиснете Start, X (3) , O ( 3 ), квадрат (3) ,
\

скрап сцени на парцела :
-----------------
Отидете в менюто Настройка , Cheat Място , след това натиснете Start, O, R1 , O, R1, X ( 2 ) ,
\

Double Speed \u200B\u200B:
-------------
Отидете в менюто Настройка , Cheat Място , след това натиснете Start, R1 ( 10 ) , Старт.


Всички оръжия :
------------ NovRedTuk Задръжте L2 + R2 след това натиснете десния (2) , надолу, нагоре . Left ( 2 ) .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Battlefield 2 - Modern Combat - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

----------------------------------------------
Submitted by: Andri Agassi [vyszard@gmail.com]
----------------------------------------------

Cheats:
-------

All Boxers:
-----------
Go to Setup menu, Cheat Codes, then press Start, X, O, Square (2), R1 (2),
Square, O, X, Start.

Conversation Mode:
------------------
Go to Setup menu, Cheat Codes, then press Start, R1, X, O, Square, R1 (3),
Start.

Intercontinental Mode:
----------------------
Go to Setup menu, Cheat Codes, then press Start, X (3), O (3), Square (3),
Start.

Scrap-Yard Scene:
-----------------
Go to Setup menu, Cheat Codes, then press Start, O, R1, O, R1, X (2),
Start.

Double Speed:
-------------
Go to Setup menu, Cheat Codes, then press Start, R1 (10), Start.


All weapons:
------------
Hold L2 + R2 then press Right(2), Down, Up. Left(2).


© 2020 Всички права запазени.