Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Battle Engine AquilaBattle Engine Aquila - Игра мами, съвети и трикове за Playstation 2

Кодове :
-------
Изпратено от : dechaos4games @ Yahoo

С цел за folloeing кодове на работа , първо трябва да има поставена карта с памет .
той главното меню , изберете \ Game \ folloeing кодове в
\ Game Name \

! EVAH ! - Отключи всички нива

B4K42 - Unlock \ като елемент от менюто в \ подменюто
\

105770Y2 Отключи всички 230 GoodiesОригинален текст на чийта за играта на английски език


Battle Engine Aquila - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Cheats:
-------
Submitted by: dechaos4games@yahoo

In order for the folloeing codes to work, you must first have a memory card inserted.
At he main menu, select"New Game," then enter any of the folloeing codes at the
"Choose Game Name" screen.

!EVAH!-Unlock all levels

B4K42-Unlock "God Mode" option (appears as menu item in the "Options" submenu of
the "Paused" menu)

105770Y2-Unlock all 230 Goodies


© 2020 Всички права запазени.