Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Batman - Rise of Sin TzuБатман - Възходът на Sin Дзъ - Game мами, съвети и трикове за Playstation 2

Unlimited здраве:
-----------------
в главното меню, задръжте
L1 + L2 + R1 + R2 и натиснете Up , надясно, надолу ,
Наляво, нагоре , наляво, надолу, надясно .

Unlimited Combo Meter :
---------------------- NovRedTuk В главното меню , задръжте
L1 + L2 + R1 + R2 и натиснете наляво, Надясно, нагоре,
Долу , Дясно , Ляво , Надолу, нагоре .

всички награди :
------------
В главното меню , натиснете и задръжте
L1 + L2 + R1 + R2 и натиснете надолу , Up , Надолу, нагоре,
Ляво , Дясно, Ляво , Точно така.

Dark Knight Mode :
----------------- NovRedTuk В главното меню , задръжте
L1 + L2 + R1 + R2 и натиснете надолу , Наляво, надясно ,
Up, Up , Right , Наляво, надолу .

Всички ъпгрейд:
-------------
В главното меню , натиснете и задръжте
L1 + L2 + R1 + R2 и натиснете Up, Up , Левица,
наляво, надясно, надясно, надолу , Down.


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Batman - Rise of Sin Tzu - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Unlimited Health:
-----------------
At the main menu, hold
L1 + L2 + R1 + R2 and press Up, Right, Down,
Left, Up, Left, Down, Right.

Unlimited Combo Meter:
----------------------
At the main menu, hold
L1 + L2 + R1 + R2 and press Left, Right, Up,
Down, Right, Left, Down, Up.

All Rewards:
------------
At the main menu, hold
L1 + L2 + R1 + R2 and press Down, Up, Down, Up,
Left, Right, Left, Right.

Dark Knight Mode:
-----------------
At the main menu, hold
L1 + L2 + R1 + R2 and press Down, Left, Right,
Up, Up, Right, Left, Down.

All Upgrades:
-------------
At the main menu, hold
L1 + L2 + R1 + R2 and press Up, Up, Left,
Left, Right, Right, Down, Down.

 

© 2020 Всички права запазени.