Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Batman ReturnsБатман се завръща - Game мами , съвети и трикове за \

Ниво изберете:
-------------
Изпратено от : Fawad Малик

Пауза игра играете и натиснете наляво , Право , A , B ( 2 ) , А.


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Batman Returns - Game cheats, tips and tricks for Sega

Level select:
-------------
Submitted by: Fawad Malik

Pause game play and press Left, Right, A, B(2), A.

 

© 2022 Всички права запазени.