Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Batman II - Return of the JokerБатман II - Завръщането на Joker - Игра мами, типове и трикове за Nintendo64

Изпратено от : Dj Simo

Ниво кодове:
------------
2-2 NWKL
3-1 LGZQ
4-2 KHCN
5-1 QGVN
6-2 CKQG
7-1 GPZTОригинален текст на чийта за играта на английски език


Batman II - Return of the Joker - Game cheats, tips and tricks for Nintendo64

Submitted by: Dj Simo

Level codes:
------------
2-2 NWKL
3-1 LGZQ
4-2 KHCN
5-1 QGVN
6-2 CKQG
7-1 GPZT


© 2022 Всички права запазени.