Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Bass StrikeБас Strike - Игра мами , съвети и трикове за Playstation 2

Догонването риба
-------------
За по-добър шанс улавянето на добрия риби , опитайте леене в
тръстика , които са в вода , скали близо до брега , или от мостове.

Big бас
---------
Ако сте риболов турнири или време на съдебния процес , обърнете внимание
снимки на езерото, което
се показват . Опитайте се да намерите същия район в езерото. Когато намери, хвърли потъването
стръв около
този район да получи поглед към това, което е под водата , за да намерите някои огромен бас .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Bass Strike - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Catching fish
-------------
For a better chance of catching good fish, try casting in the
reeds that are in the water,rocks near the shore, or by bridges.

Big bass
---------
If you are fishing the tournaments or time trial, pay attention to the
pictures of the lake that
are displayed. Try to find the same area on the lake. When found, throw a
sinking bait around
that area to get a look at what is under the water to find some huge bass.


© 2020 Всички права запазени.