Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Bangai-OBangai - O - Игра мами, съвети и трикове за Dreamcast

Въведете \ края на името за влизане списък
на знака) име , за да отключите допълнително
меню в опциите екран и 44 нива .
допълнителни опции са :

Рики дебелина изстрел пътека : Normal (тънка) / Thick
Мами изстрел пътеки : Normal (тънка) / Тънки / Голяма
ракетните / дебелина ( Nintendo 64 стил )
Експлозия Фрагменти : Нормален / Нула / Heavy
Предистория : Нормален / Нула / ?


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Bangai-O - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Enter "3 Groundhogs"
(found towards the end of the name entry list
of characters) as a name to unlock an extra
menu at the options screen and 44 levels.
The extra options are:

Riki's shot trail thickness: Normal (thin)/Thick
Mami's shot trails: Normal (thin)/Thick/Large
Missile/Thick (Nintendo 64 style)
Explosion Fragments: Normal/None/Heavy
Background: Normal/None/?
Invincibility: On/Off


© 2022 Всички права запазени.