Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Back to the Future 3Назад в бъдещето 3 - Игра мами, съвети и трикове Сега

Ниво пропуснете :
-----------
Добавен от: Fawad Малик

игра Пауза игра и натиснете Up + A \ + A , Left + A, Право + A.


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Back to the Future 3 - Game cheats, tips and tricks for Sega

Level skip:
-----------
Submitted by: Fawad Malik

Pause game play and press Up + A, Down + A, Left + A, Right + A.

 

© 2022 Всички права запазени.