Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Art of Fighting 2Изкуството на бойните 2 - Game мами, съвети и трикове за Super Nintendo

Борба Гъски Хауърд
---------------------
Press Надолу / Наляво , надясно, надолу / надясно, надолу , надолу / наляво ,
Наляво, надолу / дясно, R + Y , когато Думата \ Думата \ потвърди
правилния код влизане .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Art of Fighting 2 - Game cheats, tips and tricks for Super Nintendo

Fight as Geese Howard
---------------------
Press Down/Left, Right, Down/Right, Down, Down/Left,
Left, Down/Right, R + Y when the word "Saurus" is
displayed. The word "Saurus" will spin to confirm
correct code entry.


© 2021 Всички права запазени.