Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Arnold Palmer Tournament GolfАрнолд Палмър голф турнир - Game мами, съвети и трикове за Сега

Добавен от: Fawad Малик

Бонус турнира:
----------------- NovRedTuk Въведете ffffffffffffffffff 999999999999999999
като парола . Специален турнир с опитен Caddy
ще започне.

Fantasy Zone мини - игра :
----------------------- NovRedTuk Натрупайте 100 удара една дупка . Екран от Fantasy
зона ще се появи на играта екрана. Натиснете Нагоре (2) ,
Down ( 2 ) , Ляво , Дясно , Наляво, надясно , B , A , Start .

Match Play:
-----------
Въведете QhVaTzouio'ABBh96iVCoVskmBgAcgIzl3XHQ като парола
да започне в мач игра .

Super паролата:
---------------
Enter F1nLvJoNaAFA + SqzQ3AoDG6Wi3wFIKENIG9 + като парола
да въведете финалния турнир с два пъти повече пари като
най-близкия противник . Това ще позволи на играта да бъде спечелена независимо
резултатите от турнира .

Super люлка :
------------
Въведете Ева като играч Име за да удари топката по - далеч .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Arnold Palmer Tournament Golf - Game cheats, tips and tricks for Sega

Submitted by: Fawad Malik

Bonus tournament:
-----------------
Enter ffffffffffffffffff 999999999999999999
as a password. A special tournament with an experienced caddy
will begin.

Fantasy Zone mini-game:
-----------------------
Accumulate 100 strokes on a single hole. A screen from Fantasy
Zone will appear on the game over screen. Press Up(2),
Down(2), Left, Right, Left, Right, B, A, Start.

Match play:
-----------
Enter QhVaTzouio'ABBh96iVCoVskmBgAcgIzl3XHQ as a password
to begin in match play.

Super password:
---------------
Enter F1nLvJoNaAFA+SqzQ3AoDG6Wi3wFIKENIG9+ as a password
to enter the final tournament with twice as much money as the
nearest opponent. This will allow the game to be won regardless
of the outcome of the tournament.

Super swing:
------------
Enter Eve as a player name to hit the ball farther.

 

© 2022 Всички права запазени.