Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Army Men - Air CombatArmy Men - Air Combat - Игра мами, съвети и трикове всички хеликоптери за Nintendo64

и нива
--------------------------
да получите всички хеликоптери и нива в R, C - левица,
Право , Високо в паролата на екрана .

Level Паролите
---------------
02 - Нагоре, надолу, наляво , Право
03 - нагоре, надолу , Наляво, нагоре
04 - Down , Up , наляво, надясно
, 05 - Надолу, нагоре, наляво, надолу
06 - Надолу, нагоре , Right , Down
07 - наляво, надолу , L, Up
08 - наляво, надолу , L , Down
09 - наляво, нагоре , L, Надолу
10 - L , Up, наляво, надолу
11 - L, нагоре, наляво, нагоре
12 - L , L , надолу
13 - L, надолу, нагоре , Ляво
14 - R , C- наляво, нагоре , Право
15 - C -Down , L , Надолу , надолу
16 - R , C- наляво, надясно, UpОригинален текст на чийта за играта на английски език


Army Men - Air Combat - Game cheats, tips and tricks for Nintendo64

All helicopters and levels
--------------------------
To get all helicopters and levels just put in R, C-Left,
Right, Up in the password screen.

Level Passwords
---------------
02 - Up, Down, Left, Right
03 - Up, Down, Left, Up
04 - Down, Up, Left, Right
05 - Down, Up, Left, Down
06 - Down, Up, Right, Down
07 - Left, Down, L, Up
08 - Left, Down, L, Down
09 - Left, Up, L, Down
10 - L, Up, Left, Down
11 - L, Up, Left, Up
12 - L, Up, L, Down
13 - L, Down, Up, Left
14 - R, C-Left, Up, Right
15 - C-Down, L, Down, Down
16 - R, C-Left, Right, Up


© 2022 Всички права запазени.