Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Armorines - Project S.W.A.R.M.Armorines - Проект SWARM - Игра мами, съвети и трикове за Nintendo64

SONIC Fast с
благочестиво Неуязвимост
Loaded Всички оръжия
сортирани Unlimited боеприпаси
Скипи изберете Level
GOLDENPIE Всички Кодове Unlocked
нокът Египет Фуражът , добиван в мулти-плеър
богиня Жена Trooper в мулти-плеър
UGLY Hive Фуражът , добиван в мулти-плеър
Дългокраката Hive Охрана в мулти-плеър
Volcano гума Охрана в мулти-плеър
HIDEANDSEEK невидимка


Ниво пароли
--------------- NovRedTuk 02 - SDLSNP
03 - DCDWTP
04 - SPLGZW
05 - DQRFKW
06 - PSQQLW
07 - NBGJVX
08 - VKPDMX
09 - SDKNSX
10 - PVBWGJ
11 - NWVCHJ

кошер мисия Паролите
----------------------
1 - PNRVPZ
2 - NGQDCZ
3 - VRGBNZ
4 - SVPQQZОригинален текст на чийта за играта на английски език


Armorines - Project S.W.A.R.M. - Game cheats, tips and tricks for Nintendo64

SONIC Fast running
GODLY Invincibility
LOADED All weapons
SORTED Unlimited ammunition
SKIPPY Level select
GOLDENPIE All Cheats Unlocked
CLAW Egypt Fodder in multi-player
GODDESS Female Trooper in multi-player
UGLY Hive Fodder in multi-player
LEGGY Hive Guard in multi-player
RUBBER Volcano Guard in multi-player
HIDEANDSEEK Invisibility


Level passwords
---------------
02 - SDLSNP
03 - DCDWTP
04 - SPLGZW
05 - DQRFKW
06 - PSQQLW
07 - NBGJVX
08 - VKPDMX
09 - SDKNSX
10 - PVBWGJ
11 - NWVCHJ

HIVE MISSION Passwords
----------------------
1 - PNRVPZ
2 - NGQDCZ
3 - VRGBNZ
4 - SVPQQZ


© 2022 Всички права запазени.