Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Arkanoid - Doh It AgainArkanoid - Doh го отново - Игра мами, съвети и трикове за Super Nintendo

Две плейър Doh битка
---------------------
Въведете XX32 676R ! QJ7 като парола. Имайте предвид , ако един Vaus е
били унищожени , тя ще се върне . Ако и двамата са били засегнати Vaus
в същото време , кръг ще се рестартира.


Level парола --------------
12? Z? 5 671H ? RF3
13 12X2 W13H WMFQ
14 2! 7 VV ? Б ! 313
99 1V91 327W ? RCTОригинален текст на чийта за играта на английски език


Arkanoid - Doh It Again - Game cheats, tips and tricks for Super Nintendo

Two player Doh battle
---------------------
Enter XX32 676R !QJ7 as a password. Note if one Vaus has
been destroyed, it will return. If both Vaus have been hit
at the same time, the round will restart.

Level Password
--------------
12 ?Z?5 671H ?RF3
13 12X2 W13H WMFQ
14 !2!7 VV?B !313
99 1V91 327W ?RCT


© 2021 Всички права запазени.