Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for AnimaniacsAnimaniacs - Game мами, съвети и трикове за \
Изпратено от : Fawad Малик

Ниво пароли :
----------------
Scene 1 завършен ( лесно трудност )
Y W -
- - - NovRedTuk D - -

Сцена 1 (нормална трудност )
D D D
- - -
Y W -


Scenes 1, 4 ( нормална трудност )
- - -
Y - - NovRedTuk Y - -


Scenes 1, 2 , 3, завършили 4 ( нормална трудност )

W Y -
Y - - NovRedTuk - Y -

Scenes 1 , 2 , 4 тежко затруднение
W W D
Y -
- W -

Старт в последната сцена
- - Y
Y -
Y -


Неизвестен
D Y D
- - - NovRedTuk D Y - ParagrafKrai

Key
D - Dot
W - Wakko
Y - Yakko
Dash - Empty


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Animaniacs - Game cheats, tips and tricks for Sega


Submitted by: Fawad Malik

Level passwords:
----------------
Scene 1 completed (easy difficulty)
Y W -
- - -
D - -

 

Scene 1 completed (normal difficulty)
D D D
- - -
Y W -


Scenes 1, 4 completed (normal difficulty)
- - -
Y - -
Y - -


Scenes 1, 2, 3, 4 completed (normal difficulty)

W Y -
Y - -
- Y -

Scenes 1, 2, 4 completed (hard difficulty)
W W D
Y - -
- W -

Start at last scene
- - Y
Y - -
Y - -


Unknown
D Y D
- - -
D Y -

Key
D - Dot
W - Wakko
Y - Yakko
Dash - Empty

 

© 2022 Всички права запазени.