Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Alone In The Dark - The New NightmareAlone In The Dark - The New Nightmare - Игра мами , съвети и трикове за Playstation 2

Skip събития
-----------
натискайте за действие , за да прескочите минали събития, по време на игра .

липсва един въоръжен мъж
---------------------
В началото . отидете в ляво . След известно време , ще видите сградата.
Enter, и един мъж с една липсваща ръка ще бъде седи вътре . Беседа за да го
и да получите ключа от него .
Върни се обратно и да запази ще . След като стартирате ходене кратко разстояние, можете
ще да чуете изстрели . Обърни се и се върнете в на сградата. Мъжът ще бъде
липсва.Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Alone In The Dark - The New Nightmare - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Skip events
-----------
Repeatedly press Action to skip past events during game play.

Missing one armed man
---------------------
In the beginning. go to the left. After awhile, you will see a building.
Enter it, and a man with one arm missing will be sitting inside. Talk to
him and get the key from him.
Go back out and keep going. After you start walking a short distance, you
will hear gunshots. Turn around and go back in the building. The man will
be missing.


© 2020 Всички права запазени.