Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Alone in the Dark - The New Nightmareсам в тъмното - The New Nightmare - Игра мами , съвети и трикове за Dreamcast

Skip FMV последователности
------------------
Задръжте L + R и натиснете A.Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Alone in the Dark - The New Nightmare - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Skip FMV sequences
------------------
Hold L + R and press A.


© 2022 Всички права запазени.