Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for All-Star Baseball 1999All- Star Baseball 1999 - Игра мами, съвети и трикове за Nintendo64

Cheat Меню
----------
Въведете тези кодекси на игри Cheat Меню:

кодекс - Ефект
------------------
PRPPAPLYR - Thin играчи
GOTHELIUM - Големи глави , прилепи, и краката
BIGHELIUM - Big глави и кракаОригинален текст на чийта за играта на английски език


All-Star Baseball 1999 - Game cheats, tips and tricks for Nintendo64

Cheat Menu
----------
Enter these codes at the games Cheat Menu:

Code - Effect
------------------
PRPPAPLYR - Thin players
GOTHELIUM - Big heads, bats, and feet
BIGHELIUM - Big heads and feet


© 2022 Всички права запазени.