Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Alien Front OnlineAlien Front Online - Игра мами, съвети и трикове за Dreamcast

мъгла режим
--------
започнете нова игра и въведете FOGFOGFOG като име .

Отключи всички тактики Етапи
-------------------------
Създайте нов характер и го кръстете % l2I ? Il ( % , малки
L , 2, и главни букви , и главни букви , и малки л) .
Сега всички чуждоземни и Армията кампания мисии ще бъдат
както и отключени като бонус мисии.

GameShark кодове :
----------------
[M] трябва първо да бъдат 9C5D88F8
Press L \u0026 R За Instant Win - A79D87710000FFFC
CCFAE1EA00000063
A79D87710000FFFC
8CEC6CB500000063
A79D87710000FFFC
6A8DF07D00000063
A79D87710000FFFC
ECE87F5900000063
[M ] трябва да бъде Последно = 245EECA9Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Alien Front Online - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Fog mode
--------
Start a new game and enter FOGFOGFOG as a name.

Unlock all Tactics Stages
-------------------------
Create a new character and name it %l2I?Il (%,lowercase
L,2,uppercase i,?,uppercase i, and lowercase l).
Now all the Alien and Army campaign missions will be
unlocked as well as the bonus missions.

GameShark Codes:
----------------
[M] Must Be First - 9C5D88F8
Press L&R For Instant Win - A79D87710000FFFC
CCFAE1EA00000063
A79D87710000FFFC
8CEC6CB500000063
A79D87710000FFFC
6A8DF07D00000063
A79D87710000FFFC
ECE87F5900000063
[M] Must Be Last = 245EECA9


© 2022 Всички права запазени.