Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Air Force DeltaAir Force Delta - Game мами, съвети и трикове за Dreamcast

Pass чрез предмети
-------------------- NovRedTuk Точно преди самолета си удря обект , пауза геймплей и
натиснете B + Y , за да промяна на ъгъла на камерата . Възобновяване на игра и
си равнина ще премине през обекта .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Air Force Delta - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Pass Through Objects
--------------------
Just before your plane hits an object, pause gameplay and
press B + Y to change camera angles. Resume gameplay and
your plane will pass through the object.


© 2022 Всички права запазени.