Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for AfterburnerAfterburner - Game мами, съвети и трикове за \ Arcade режим
-----------
Press A + C + Старт контролер две на Sega
лого. Фразата \ Говорих с
потвърждават правилния код влизане. При използване продължи ,
игра играта ще се възобнови в последния позиция вместо
на проверка точка.

Debug режим
----------
Натиснете бутона A + C + Начало на контролер две Сега
лого. След това натиснете A + B + C + Старт на контролера
един по заглавието на екрана .

Ниво изберете
------------
Задръжте А + Б + C и натиснете Ляв или Десен когато
\ селекции се появяват в заглавие
екрана.Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Afterburner - Game cheats, tips and tricks for Sega

Arcade mode
-----------
Press A + C + Start on controller two at the Sega
logo. The phrase "Get Ready" will be spoken to
confirm correct code entry. When using a continue,
game play will resume at the last position instead
of a check point.

Debug mode
----------
Press A + C + Start on controller two at the Sega
logo. Then, press A + B + C + Start on controller
one at the title screen.

Level select
------------
Hold A + B + C and press Left or Right when the
"Start" and "Options" selections appear at the
title screen.


© 2022 Всички права запазени.