Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Afterburner 2Afterburner 2 - Игра мами , съвети и трикове за \

Скрити меню
-----------
Натиснете R на опциите екран да показва друго меню с
изберете музика и да се проследи на запис .


Arcade режим -----------
Натиснете бутона A + C + Старт на два контролера , докато Сега лого
се показва, когато играта се зарежда . Фразата \ се говори , след началото на играта да се потвърди правилното вписване на код
. Натиснете L , за да вмъкнете монета за играта. Задръжте X + Y +
Z + Старт в контролера две за показване на аркадната оператор
екрана. Това ще позволи на опции, като например трудност и брой
кредити да бъдат коригирани .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Afterburner 2 - Game cheats, tips and tricks for Sega

Hidden menu
-----------
Press R on the options screen to display another menu with
music select and trace recording options.

Arcade mode
-----------
Press A + C + Start on controller two while the Sega logo
is displayed when the game loads. The phrase "Get ready"
will be spoken after the game starts to confirm correct code
entry. Press L to insert a coin for game play. Hold X + Y +
Z + Start on controller two to display the arcade operator
screen. This will allow options such as the difficulty and
number of credits to be adjusted.


© 2022 Всички права запазени.