Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Aerowings 2 - Airstrike



Aerowings 2 - въздушен удар - Game мами, съвети и трикове за Dreamcast

От: loweya molanza
jrl@yebo.co.za

Cheat
----- NovRedTuk За да се получи всичко , когато започнете играта си прекратите
режим на обучение и да получите играта след това изберете екран задръжте
L- Trigger + X. С тези проведе , натиснете Y. Един глас потвърждава
правилното вписване .



Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Aerowings 2 - Airstrike - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

From: loweya molanza
jrl@yebo.co.za

Cheat
-----
In order to get everything when you begin your game abort
training mode and get to the game select screen then hold
L-Trigger+X. With these held, press Y. A voice confirms
correct entry.






© 2022 Всички права запазени.