Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Aero Dancing - Featuring Blue ImpulseAero Dancing - С участието на Blue Импулс - Game мами, съвети и трикове за Dreamcast

Всички Изложба нива , самолети и Бонуси
------------------------------------------ NovRedTuk Когато се появи Натиснете Start , натиснете L + R. Ако всичко е направено
правилно , вие ще чуете съобщение.
Бонус Опции
Име: TASCAS

След това изберете Специално за менюто с опции.Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Aero Dancing - Featuring Blue Impulse - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

All Exhibition Levels, Planes, and Bonuses
------------------------------------------
When Press Start appears, press L + R. If done
correctly, you will hear an announcement.
Bonus Options
Name: TASCAS

Then select Special on the Options Menu.


© 2022 Всички права запазени.