Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Adventures of Batman & RobinПриключенията на Батман и Робин - Игра мами, съвети и трикове Сега

Изпратено от : Fawad Малик

Ниво пропуснете :
-----------
игра Пауза игра и натиснете B, Down, A, B , А, надолу , наляво, нагоре , C.

Ниво изберете:
-------------
Задръжте Start и натиснете B , Down, A, B , A, надолу, наляво , Up, C по време на игра .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Adventures of Batman & Robin - Game cheats, tips and tricks for Sega

Submitted by: Fawad Malik

Level skip:
-----------
Pause game play and press B, A, Down, B, A, Down, Left, Up, C.

Level select:
-------------
Hold Start and press B, A, Down, B, A, Down, Left, Up, C during game play.

 

© 2022 Всички права запазени.