Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for A Bug's LifeA Bug Life - Game мами, съвети и трикове за Nintendo64

Ниво Изберете
------------
В основния екран , натиснете и задръжте Z и всички С
бутони и натиснете R.

Неуязвимост
-------------
Когато нивото описание се появява , задръжте Z + R + L.
Повторете тази в началото на всяко нивоОригинален текст на чийта за играта на английски език


A Bug's Life - Game cheats, tips and tricks for Nintendo64

Level Select
------------
At the main screen, press and hold Z and all the C
buttons and press R.

Invincibility
-------------
When the level description appears, hold Z + R + L.
Repeat this at the beginning of every level


© 2022 Всички права запазени.