Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for 7 Sins7 Sins - Игра мами , съвети и трикове за Playstation 2

Unlimited пари :
----------------
Press R1 , R2 , L1 , R2 , Наляво, надолу , надясно, нагоре .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


7 Sins - Game cheats, tips and tricks for Playstation 2

Unlimited money:
----------------
Press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up.

 

© 2020 Всички права запазени.