Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for 4X4 Evolution4x4 Evolution - Игра мами , съвети и трикове за Dreamcast

Отключи Jeep CJ7
---------------
В началния екран натиснете
L , R, R, надолу, надясно , ПРАВО , дясно, дясно , дясно, дясно ,
Надясно, надясно , L , L, L , L , R, UP и ще чувал крясък .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


4X4 Evolution - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Unlock Jeep CJ7
---------------
At the start screen push
L, R, R, DOWN, RIGHT, RIGHT, RIGHT, RIGHT, RIGHT, RIGHT,
RIGHT, RIGHT, L, L, L, L, R, UP and you will heard a honk.


© 2022 Всички права запазени.