Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for 18 Wheeler - American Pro Trucker18 Уилър - американски Pro Trucker - Game мами, съвети и трикове за Dreamcast

Cheat режим
----------
Натиснете следните бутони AAT главното меню,
задръжте L и натиснете A, Y, X, B, левица ,
Първа това отключва всички камиони , всички песни ,
и деактивира таймера .Оригинален текст на чийта за играта на английски език


18 Wheeler - American Pro Trucker - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Cheat mode
----------
Press the following buttons aat the main menu,
hold L and press A, Y, X, B, Left,
Start this unlocks all trucks, all tracks,
and disables the timer.


© 2022 Всички права запазени.