Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for ZPC


Неуязвимост

Hold [ Ctrl] и тип TETSUO .

Ниво Изберете

За да изберете ниво , натиснете и задръжте [опция] + [ Команда] , докато избирате New Game .

Oxygen

Hold [Ctrl ] и тип на АСК .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Invincibility

Hold [Ctrl] and type TETSUO.

Level Select

To select a level, hold [Option] + [Command] while selecting New Game.

Oxygen

Hold [Ctrl] and type ACK.





© 2021 Всички права запазени.